Perfekter Himmel an der Himmelgeister Kastanie, Kölner Weg, 40589 Düsseldorf - Himmelgeist (2007)